Welkom bij "De Barmsijs" Jeuk
BESTUURSSAMENSTELLING

VOORZITTER:     Dhr. MISSOTTEN Gilbert
                                 Groenhof 58
                                 3890 Jeuk  

 
ONDERVOORZITTER : Lokaalhouder  café "de lustige zangers?

                              Dhr. DEJENEFFE  Jean
                              A.   Moyaertsstraat 2a
                              3890    Jeuk  

SCHATBEWAARDER :   

                              Dhr. ROBERT Marcel
                              Houtstraat 52
                              3890 Jeuk  
SECRETARIS - RINGVERANTWOORDELIJKE :   

                             Dhr. DEJENEFFE Joêl
                             A.Moyartsstraat
                             3890 Jeuk

COMMISSARISSEN :  

                            Dhr. BROECKX Herman (controle)
                            Dhr. MOYAERTS Charly                                               
                            Dhr. MISSOTTEN Valère
                            
Dhr. CARTUYVELS Peter
                            Dhr. VANDENSAVEL Benny                                                
                            Dhr. FRANSIS Paul                                                
                            Dhr. FRANSIS Jérome  
                            Dhr. LATUI Willy
     
                                                               
                            COMPUTERSPECIALIST:          

                            Dhr. LENAERTS Bart                                                
                            
Wenst u lid te worden neem dan contact via robert.marcel@skynet.be